VisitNyborg - Gruppeture til Sprogø - priser og betingelser foreninger virksomheder organisationer

Betingelser og priser for gruppeture til Sprogø

Photo: Lindstedt graphic design studio

Her kan du læse om priser og betingelser for gruppeture for virksomheder, foreninger og lignende til Sprogø.

Ønsker du at komme i betragtning til en "lukket gruppetur" til Sprogø, skal du udfylde ventelisteskemaet som du finder her:

Venteliste skema for gruppeture til Sprogø

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Henrik Christoffersen-Thorsen på mail: hct@nyborg.dk 

 

 

Turønske/Prisliste

Gældende for ture gennemført i 2024

*Alle priser er jævnfør turbetingelser.

VisitNyborg arrangerer bus** inklusiv bropassage: 

 • Standard Sprogøtur 1 (EKSKLUSIV byvandring):
  Pris inklusiv moms: 16.000 kr.** 
  Varighed cirka: 3 timer. 
 • Danmarks Riges Hjerte-tur 1 (INKLUSIV byvandring):
  Pris inklusiv moms: 16.000 kr.**
  Varighed cirka: 4,5 time
 • Tilvalg smagsprøver på en øl og en most fra Kongens Fadebur serveret undervejs på byvandring:
  Pris inklusiv smagsprøver: 20 kr. per person 
  Varighed cirka: + 0,5 time 

Du arrangerer selv bus og bropassage:

 • Standard Sprogøtur 2 (EKSKLUSIV byvandring):
  Pris inklusiv moms: 8.800 kr.
  Varighed cirka: 3 timer. 
 • Danmarks Riges Hjerte-tur 2 (INKLUSIV byvandring):
  Pris inkl. moms: 8.800 kr.
  Varighed cirka: 4,5 time
 • Tilvalg smagsprøver på en øl og en most fra Kongens Fadebur serveret undervejs på byvandring:
  Pris inklusiv smagsprøver: 20 kr. per person. 
  Varighed cirka: + 0,5 time

Øvrige tilvalgsmuligheder - priser efter nærmere aftale baseret på konkrete ønsker og aftaler.

 • Nyborg Destilleri inklusiv rundvisning og smagsprøve.
 • Dyrehave Mølle inklusiv rundvisning samt kaffe og sødt.
 • Borgmestergården inklusiv rundvisning.
 • Naturvandring på Sprogø.
 • Spisepause i Nyborg før eller efter Sprogø inklusiv eller eksklusiv forplejning.
 • Besøg på vingård eller bryggeri inklusiv rundvisning og smagning.
 • Besøg på Dansk Forsorgshistorisk Museums Sprogøudstilling i Slagelse.
 • Besøg på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg.
 • Kontakt os gerne hvis ikke en ønsket tilvalgsmulighed er nævnt - måske vi kan finde en løsning der matcher dit ønske

På turene samles guiden og medværterne op og sættes af i Nyborg. Alternativt kan vælges at guide og medværter kan samles op eller sættes af i Korsør eller andre steder. Pris ved ændret start eller slutsted fra 750 kr.

**På turene i ovenstående skema, hvor VisitNyborg har arrangeret bus, starter og slutter bussen i Nyborg. Alternativt kan bussen starte andre steder med eller uden løbende opsamling. Ønskes dette kan endelig pris afvige fra de anførte listepriser.

 • Ændret start- og/eller slutsted for turen (pris afhænger af stedet).
 • Ændret start- eller slutsted for guiden og medværterne: fra 750 kr. per ændring.
 • Indlagt frokostpause á 1 time eksklusiv forplejning: 750 kr.
 • Ekstra guide: 3.000 kr. per guide.

Turbetingelser

 

 

Arrangør : VisitNyborg (en del af Nyborg Kommune), Torvet 2B, 5800 Nyborg, CVR: 29189722

E-mail: visitnyborg@nyborg.dk

Telefon.: 63 33 80 90

Varighed : Selve Sprogøturen varer ca. 3-3½ timer. Det er desværre ikke muligt at skære i turens omfang, da vi ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten af denne unikke oplevelse. Hertil kommer evt. tilvalgsløsninger som f.eks. byvandring, frokostpause eller andet.

Standard startsted * : Nyborg – Guiden samles ligeledes op her som standard.

Standard slutsted * : Nyborg – Guiden sættes ligeledes af her som standard.

Antal deltagere : Maks antal deltagere er 50 personer. Der skal være sæde/siddeplads til VisitNyborgs guide forrest i bussen i tilknytning til mikrofon, samt yderligere minimum to sæder til VisitNyborgs medværter på turen. Senest en uge før arrangementet skal VisitNyborg have besked om det endelige deltagerantal.*

Bus og bropassage : Der tillades maksimalt en bus pr tur. Bussen må maksimalt have en højde på 4,10 meter og en længde på 14 meter, og skal indeholde brugbart toilet og mikrofon. Betalingsanlægget i Halsskov, skal passeres to gange, uagtet at start- og/eller slutsted kan være Nyborg.

Bussens kapacitet : VisitNyborg skal på turen kunne råde over minimum tre sæder inklusiv rejseledersædet. Herudover må gruppen bestå af maksimalt 50 deltagere. Dermed skal bussens kapacitet være på minimum 53 personer inkl. rejseleder. Er bussens kapacitet større, må der ikke medbringes flere deltagere end 50. Er bussens kapacitet mindre, skal deltagerantallet i gruppen reduceres tilsvarende, således at VisitNyborg stadig råder over 3 sæder ialt til guide og medværter.

Guide og adgang : VisitNyborg sørger for guide og adgang til Sprogø, byvandring med videre i henhold til valgt løsning.

Toiletforhold : Der forefindes ikke toiletter på Sprogø. Toilet i bus skal påregnes anvendt. Gæsterne forventes at være klar til rundvisning til aftalt tid. Det vil sige, at toiletbesøg skal ske inden aftalt starttidspunkt. Ved ture der inkluderer byvandring og/eller andre tilvalg er der indlagt pause til toiletbesøg undervejs i tidsplanen.

Gangbesværede : Turen på Gammel Sprogø er ikke egnet for gangbesværede eller kørestolsbrugere. Disse personer skal i så fald tage ophold i bussen under opholdet på Gammel Sprogø, da ophold på Sprogø forudsætter ledsagelse af guide. Guiden sætter tempoet og turens indhold efter langsomst gående deltager, hvilket kan betyde at gruppen ikke når hele vejen rundt inden for den fastsatte tid, såfremt der deltager gangbesværede deltagere på vandringerne.

Forplejning : Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke under opholdet på Sprogø. Eventuel mad og drikke skal forblive i bussen til enhver tid. Det er ikke tilladt at anvende borde og bænke med mere på Sprogø. Det er tilladt, at nyde medbragt forplejning i bussen under kørsel, men der er ikke beregnet tid til egentlig servering eller pause. Det anbefales at medbringe for eksempel en flaske vand til turen rundt på Sprogø.

Fyrtårnet : Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at komme ind eller op i selve Fyrtårnet.

Pigehjemmet : Det er ikke muligt, at komme ind på Pigehjemmet.

Aflysning : Sund & Bælt forbeholder sig ret til at aflyse en tur, hvis omstændighederne kræver det. Sund & Bælt afgør alene omstændighederne for en aflysning. VisitNyborg tager forbehold for force majeure og påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller aflysning på grund af vejrlig, politiske indgreb, trafikale forhold eller lignende. Der kan ikke kræves erstatning eller tilbagebetaling.

Kundens annullering : Ved annullering af endelig ordre, fortabes retten til tilbagebetaling af depositum. Ved annullering mindre end 8 uger før arrangement, fortabes retten til tilbagebetaling af det fulde beløb.

Betaling* : Mindst 25 % af det samlede beløb, betales otte dage fra indgået aftale i henhold til særskilt fremsendt faktura med mindre andet er aftalt. Senest otte uger før arrangementet betales resten i henhold til særskilt fremsendt faktura med mindre andet er aftalt. Bestilles turen inden for otte uger før arrangement, betales hele turen på én gang.

Forsikring : Gennemførelsen af turen sker alene for selskabets eller transportørens egen regning og risiko. Arrangøren har således selv det fulde forsikringsansvar for gæsterne, og kan ikke gøre VisitNyborg eller ejeren af Sprogø, A/S Storebælt, erstatningsansvarlig for eventuelt opståede
skader under opholdet.

Betingelser : Chauffør og gæster skal til enhver tid følge guidens anvisninger under opholdet på Sprogø. Chaufføren skal være bekendt med og følge sikkerhedsinstruks, som kan fremsendes på anmodning, med mindre guiden angiver andet på dagen for selve besøget.

*Såfremt der vælges tillægsservices eller andre forhold gør sig gældende, vil dette kunne fraviges.** De angivne tilvalg er ønsker. Tilvalgsarrangøren forbeholder sig ret til at afvise ønsket. Når endelig tur bekræftes, bekræftes tilvalg ligeledes. ***Tilvalgsmulighederne kan være omfattet af særskilte betingelser. Disse afhænger af valg og ønsker og gøres tilgængelig inden endelig aftale.