Vindmøller

Klimaneutral Nyborg Kommune

Photo: Colourbox

Nyborg Kommune har igangsat en række tiltag, som skal sikre, at der ved fælles indsats støttes op om de miljøvenlige initiativer kommunen.